Modlitwa za wstawiennictwem błogosławionego Księdza Narcyza Putza – proboszcza parafii św. Jadwigi Śląskiej w Mądrem:

Wszechmogący i miłosierny Boże,

Ty rozbudziłeś w bł. Księdzu Narcyzie żar miłości Boga i bliźniego,

aż do upodobnienia się w śmierci do Bożego Mistrza.

Spraw za jego wstawiennictwem,

abyśmy z  miłości ku Tobie cierpliwie znosili wszelkie przeciwności

ze wszystkich sił dążyli do Ciebie,

bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Amen.