Chrzest święty


Termin sakramentu chrztu rodzice ustalają z proboszczem.

 

Dokumenty:

1. Odpis aktu urodzenia dziecka z USC.

2. Świadectwo ślubu kościelnego rodziców (jeśli rodzice nie mają sakramentu małżeństwa, to w takim przypadku jest inna procedura).

3. Dane rodziców chrzestnych (imię, nazwisko, data urodzenia, zawód, dokładny adres zamieszkania).

4. Zaświadczenie rodziców chrzestnych z parafii zamieszkania, że mogą pełnić taką funkcję.