Sakrament Chorych

 
Udzielanie sakramentu chorych: podczas rekolekcji parafialnych oraz na życzenie.


Przygotowanie:

Do sakramentu namaszczenia chorych może przystąpić osoba, której stan zdrowia nagle się pogorszył i zagraża życiu lub jest w podeszłym wieku. Sakrament można przyjąć tylko w stanie łaski uświęcającej. Sakrament można powtarzać mniej więcej co rok lub w nagłym pogorszeniu zdrowia.