Historia

Trochę historii

Pierwsza wzmianka o parafii pochodzi z 1380 roku. Pierwotny kościół był drewniany, fundowany po 1267 roku. Obecny zbudowano w latach 1896 – 1897. Jest to świątynia murowana, neogotycka, na zewnątrz nieotynkowana, poświęcona przez bp. Edwarda Likowskiego w 1901 roku.

Zabytki:

  • Madonna z Dzieciątkiem – I. poł. XIX w.
  • Chrystus nad studnią jako źródło wody żywej – XVIII w.
  • Pan Jezus na krzyżu, Matka Boska Bolesna oraz św. Jan Apostoł – rzeźby w drewnie z XVII i XVIII w.
  • Krucyfiks drewniany – XV w.
  • Chrystus Frasobliwy z XVII w.