Małżeństwo


Termin ustalają narzeczeni z księdzem proboszczem najpóźniej trzy miesiące przed ślubem (można wcześniej).


Dokumenty:

1. Metryka chrztu z zaznaczeniem „do ślubu kościelnego” (metryka ważna 6 miesięcy).

2. Zaświadczenie o bierzmowaniu (sprawdzić na metryce chrztu czy jest adnotacja o bierzmowaniu, jeśli nie – to z parafii, gdzie było bierzmowanie).

3. Data i Parafia I Komunii św.

4. Świadectwo religii (ostatni rok nauczania).

5. Dowód osobisty.

6. Kurs przedmałżeński (katecheza przedmałżeńska).

7. Poradnia przedmałżeńska.

8. Zaświadczenie z USC, że można zawrzeć związek małżeński według prawa polskiego (dotyczy małżeństwa konkordatowego).

9. Dane świadków – imię i nazwisko, data urodzenia, zawód, adres zameldowania i adres zamieszkania.

Przygotowanie:

Przygotowanie do sakramentu małżeństwa dzielimy na przygotowanie dalsze i bliższe. W ramach przygotowania dalszego narzeczeni uczestniczą w katechezach przedmałżeńskich (6 spotkań) i spotkaniach w poradni rodzinnej (2 spotkania). Przygotowanie bliższe odbywa się w parafii w ramach trzech spotkań z księdzem proboszczem (dostarczenie dokumentów, wypełnienie protokołu przedmałżeńskiego, omówienie liturgii ślubnej). Spotkania odbywają się po wcześniejszym umówieniu narzeczonych z księdzem proboszczem.